Geen administratie maar échte zorg!

Herkent u deze situaties?

  • Aanvragen zijn niet juist of volledig ingevuld,
  • Het aantal uren zorg is niet het aantal dat nodig is,
  • De gegevens van de zorgvrager zijn niet compleet,
  • De duur van de verzorging of verpleging is anders dan aangevraagd,
  • U gebruikt zorguren voor administratieve zaken.

U bent een onmisbare schakel in de ketting van de zorg. Want u geeft de zorg die mensen nodig hebben om in de maatschappij zoveel mogelijk zelfstandig mee te kunnen blijven doen. En wanneer dat niet meer mogelijk is, verzorgt u de cliënten zo goed mogelijk bij hun handicap of ziekte.

Het is belangrijk dat u en uw organisatie zo weinig mogelijk tijd kwijt zijn aan de administratieve taken. Zo blijft er voor u meer tijd over voor ‘echte’ zorg. Dus niet achter de computer, maar aan het bed!

Om de processen rondom de zorg zo efficiënt en foutloos mogelijk te laten verlopen kan ik u helpen. Door op de juiste wijze voor cliënten en hun mantelzorgers de aanvragen en wijzigingen in te dienen bespaart u tijd. Het helpt daarbij enorm als de administratie goed op orde is. Dus er worden geen fouten meer gemaakt in het invullen van de formulieren en u bent er zeker van dat de juiste informatie wordt overgebracht.

Ik kan u veel werk uit handen nemen. Door mantelzorgers, die bij uw cliënten betrokken zijn, te ondersteunen. En hen juist te informeren over wet- en regelgeving die op hen betrekking heeft. Graag kom ik met u in contact om de mogelijkheden te bespreken.

Schuiven naar boven