Voorwaarden en kosten

MantelBalans werkt met algemene voorwaarden, in overeenstemming met brancheorganisatie BMZM. Om uw privacy te waarborgen, heb ik hier mijn privacy verklaring beschikbaar.

Naar aanleiding van onze eerste kennismaking, stel ik een kostenraming voor u op. Bent u akkoord, dan gaan we een overeenkomst van opdracht aan.

Krijgt u een vergoeding voor een mantelzorgmakelaar?

  • Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten van een mantelzorgmakelaar vanuit de aanvullende verzekering. Hier vindt u het overzicht van 2024,
  • Sommige gemeenten bieden kostenloos een mantelzorgmakelaar vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO),
  • Indien er sprake is van een PGB binnen de Wlz, dan kunt u het vrij besteedbare bedrag gebruiken,
  • U kunt mij direct inschakelen.

Wanneer u mij rechtstreeks inschakelt zijn de kosten € 77,50 per uur exclusief BTW (€ 93,75 inclusief BTW), inclusief reiskosten tot 20km enkele reis. Ook kan ik met u afspraken maken over een pakket voor een structurele dienstverlening. Vraag naar de mogelijkheden.

Schuiven naar boven